Kto dba o Państwo?

Zaprosiłam dzieci do wspólnych rozważań na temat tego  „Kto dba o
państwo?”. Państwo rozumieliśmy jako społeczeństwo. Dzieci poznały ośmiu dorosłych, z których każdy wykonuje na co dzień inną pracę. W
trakcie rozmów z nimi zastanawiały się, czy i dlaczego ich praca jest ważna. Następnie zostały poproszone o użycie wyobraźni i odnalezienie analogii dla swoich rozmówców w świecie zwierząt.

Na portrety gości dzieci nanosiły swoje szkice zwierząt z jakimi ich identyfikują. Wspólnie rozmawialiśmy o powodach tych decyzji i głosowaliśmy za najlepszą z wszystkich propozycją dla danego gościa. Wspólnie wybieraliśmy tkaniny, z których wykonałam kostiumy dla dorosłych.

Dzieci wręczyły kostiumy gościom i pozostając w roli reporterów pytały czy dorośli utożsamiają się z przyporządkowanymi im zwierzętami. Wszystkie spotkania rejestrowało oko kamery. Film z konfrontacji dorosłych z dziećmi będzie można obejrzeć jesienią w Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach wystawy „W Państwie Króla Maciusia”.

Zdjęcia: Magdalena Starowieyska